Menu Close

Акция «Чистая сессия»

Акция «Чистая сессия».
_______________
▫️
Жазғы емтихан сессиясы кезінде Ақсу қара металлургия колледжінің әкімшілігі мен психологиялық қызметі 1-3 курс студенттері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жасырын “Таза сессия”сауалнамасын ұйымдастырды. Сауалнама сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы шаралардың тиімділігін арттыруға, оқу орнында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюға бағытталған.
Негізгі міндет-сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру, оқу орнында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, олардың алдын алу бойынша ықтимал мүмкіндіктерді қарастыру.
Акция қорытындысы сыбайлас жемқорлық жағдайының қазіргі жағдайын көрсетті – колледжде олар қанағаттанарлық. Оқу үрдісінде сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттері байқалған жоқ. Сауалнамаларда респонденттер колледждегі сыбайлас жемқорлық көріністерін жоққа шығарады.
Студенттердің пікірі: “Таза сессия сияқты акциялардың арқасында сыбайлас жемқорлық сияқты жағымсыз фактіні жою жүзеге асырылады. Бұл студенттер үшін де, білім үшін де жақсы”
_______________
▫️В период летней экзаменационной сессии администрация и психологическая служба Аксуского колледжа черной металлургии среди студентов 1-3 курсов организовали антикоррупционное анонимное анкетирование «Чистая сессия». Анкетирование направлено на повышение эффективности мер в сфере противодействия коррупции, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в учебном заведении.
Основная задача – привить культуру нетерпимости к коррупции, выявление коррупционных правонарушений в учебном заведении, рассмотрение возможных механизмов по их предотвращению.
Итоги акции показали нынешнее состояние коррупционной ситуации – в колледже они удовлетворительные. Случаи проявления коррупционных действий в учебном процессе не наблюдалось. В анкетах респонденты отрицают проявления коррупции в колледже.
Мнение студентов: «Благодаря таким акциям, как «Чистая сессия», искоренение такого негативного факта, как коррупция будет действовать. Это хорошо, и для студентов, и для образования».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *