Menu Close

«Добропорядочность — как ключевая компетенция современного человека»

Бүгін Ақсу қара металлургия коллелджінде студенттерге арналған «Адалдық — қазіргі заманғы адамның негізгі құзыреті ретінде» тақырыбындағы «Адалдық сағаты » өтті.
«Адалдық сағатының» мақсаты: студент жастарды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу, Ұлы ойшылдардың еңбектері арқылы өскелең ұрпаққа әділеттілік, парасаттылық және сенім құндылықтарын ұялату болып табылады.

Сегодня в «Аксуском колледже черной металлургии», прошел «Час добропорядочности» на тему: «Добропорядочность — как ключевая компетенция современного человека», целью которого является антикоррупционное воспитание студенческой молодежи, привитие подрастающему поколению ценности справедливости, порядочности и доверия через труды великих мыслителей

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *